Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

O firmie

 

Uniforce Tvprzemyslowa - Dostarczamy nowoczesne rozwiązania z zakresu elektronicznych i optoelektronicznych systemów zabezpieczeń, bezzałogowych systemów latających (UAV), analityki obrazu oraz taktycznych systemów wizyjnych.

 

Od 2007 roku zdobyliśmy zaufanie wielu klientów - służb mundurowych, przedsiębiorstw państwowych, prywatnych oraz integratorów systemów bezpieczeństwa.

 

Nie tylko dostarczamy innowacyjne rozwiązania, ale również wspieramy naszych klientów na etapie projektowania, wdrażania oraz użytkowania złożonych systemów bezpieczeństwa. Doświadczenie zbierane na przestrzeni lat pozwala nam dobrze rozumieć potrzeby naszych klientów, w czym dodatkowo pomaga nam otwarty dialog służący wymianie wiedzy podczas organizowanych przez nas szkoleń.

 

Nasze rozwiązania prezentowaliśmy na w wielu publicznych wydarzeniach branżowych: Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO), który jest jednym z najważniejszych europejskich imprez targowych w branży, a także targach m.in. Polsecure, Securex, Granice, Europoltech, Euro Target Show.

 

Organizujemy zamknięte spotkania, szkolenia i pokazy dla służb mundurowych i klientów cywilnych, na których prezentujemy zastosowanie w praktyce oferowanych przez nas specjalistycznych systemów. Oprócz spotkań robimy także prezentacje w terenie, szukając w ich trakcie najlepszych praktyk i standardów.

 

Większość producentów z którymi współpracujemy wywodzi się z krajów należących do NATO lub dążących do dołączenia do Organizacji.

 

Posiadamy koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu technologią i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, bronią i amunicją oraz materiałami wybuchowymi.

 

Ze względu na swój charakter nie wszystkie produkty mogą być prezentowane na naszych stronach internetowych oraz w naszych katalogach.

Zapraszamy do kontaktu w celu poznania pełnej oferty.

 

www.uniforce.pl
www.tvprzemyslowa.pl

 

Uniforce Tvprzemyslowa Nowak sp. k.
ul. Kórnicka 30 61-141 Poznań
NIP: 782-287-43-26
KRS: 0000817374
REGON: 385013197

 


 

Uniforce Tvprzemyslowa - We provide state-of-the-art solutions for electronic and optoelectronic security systems, unmanned aerial systems (UAVs), image analytics and tactical video systems.

Since 2007, we have gained the trust of many customers - law enforcement, state-owned companies, private companies and security system integrators.

We not only provide innovative solutions but also support our customers in the design, implementation and use of complex security systems. The experience we have gathered over the years allows us to have a good understanding of our customer's needs, which is further helped by our open dialogue for the exchange of knowledge during the training courses we organise.

We have presented our solutions at many public industry events: International Defence Industry Exhibition (MSPO), which is one of the most important European trade expo in the industry, as well as fairs such as Polsecure, Securex, Borders, Europoltech, Euro Target Show, among others.

We organise closed meetings, training sessions and demonstrations for law enforcement and civilian customers, where we introduce the practical application of the specialised systems we offer. In addition to meetings, we also do presentations in the field, looking for best practices and standards during these.

Most of the manufacturers we work with come from countries that are members of NATO or aspiring to join the Organisation.

We hold a concession from the Ministry of Internal Affairs and Administration to carry out business activities in the area of trading in technology and products for military or police use, arms and ammunition and explosives.

Due to their nature, not all products can be presented on our website or in our catalogues.
Please feel free to contact us to learn more about our full offer.

www.uniforce.pl
www.tvprzemyslowa.pl

Uniforce Tvprzemyslowa Nowak sp. k.
Kórnicka 30 61-141 Poznań
NIP: 782-287-43-26
KRS: 0000817374
REGON: 385013197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pixelpixelpixel